Postup montáže klimatizácie, čo sa bude diať u vás doma

Máte vybranú, či dokonca kúpenú klimatizáciu? Na rad prichádza zložitejšia časť – montáž klimatizácie.

Mnohí domáci majstri si myslia, že namontovať klimatizáciu je hračka. A podľa pár prečítaných článkov na internete sa do toho pustia na vlastnú päsť.

S trochou optimizmu im treba veriť, že to zvládnu sami. Ale v mnohých prípadoch je výsledok montáže skôr neuspokojivý a napokon zavolajú na pomoc montéra.

A potom je tu druhá skupina, ktorá montáž klimatizácie radšej zverí do rúk montérovi – odborníkovi. Pretože zastáva názor, že montáž je odborná záležitosť. Veď posúďte sami – znalosti z chladiarenstva, termodynamiky a k tomu aj logické myslenie naozaj nemá každý.

 

Je vždy potrebná prehliadka miesta montáže?

Určite áno! Je naozaj potrebné si miesto budúcej montáže dobre obhliadnuť aby sme vedeli zamerať trasy a určiť, aký materiál si máme na montáž doniesť. Niekedy postačujú aj dobre nafotené zábery miestnosti, kde chce klient namontovať klimatizáciu, a jej rozmery. Avšak vždy odporúčame osobnú obhliadku aby sme predišli prípadným komplikáciám.

Čo vieme z obhliadky zistiť?

Základná vec je dohodnúť sa s klientom, kde si želá umiestniť vnútornú a vonkajšiu jednotku. Ľudia si často určia sami, kam chcú klímu namontovať, ale nie vždy si zvolia správne miesto na stene. Vtedy sa im snažíme vysvetliť, že je potrebné umiestniť to tak, aby vzduch v miestnosti cirkuloval. Musíme si tiež zistiť, kde sa bude klimatizácia napájať na zdroj energie. Teda ako ďaleko je zásuvka.

Ďalšia dôležitá vec je určiť, kde bude odvod vody, teda kam sa bude odvádzať kondenz. V panelových domoch môže kondenz stekať z vonkajšej jednotky voľne z paneláku. Alebo si ľudia nechávajú vedierko na balkóne, ktoré pravidelne vyprázdňujú.

Koľko trvá montáž samotnej klimatizácie? Musí byť klient pri samotnej montáži?

Montáž klasického SPLITU, teda jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky,  zaberá tak 3-4 hodinky. Ale vo väčšine prípadoch to záleží od okolností. Vždy vieme povedať viac po osobnej obhliadke a dohovore s klientom.

Pri samotnej montáži klient nemusí byt prítomný.

Zatiaľ sa rozprávame o montáži klimatizácie v panelákoch, tak mi napadá otázka, či je samotná montáž hlučná? Je potrebné, aby klient upozornil susedov na možný hluk?

Susedia by mali byť určite upozornení na prípadný hluk. Jednoznačne neodporúčam plánovať si montáž na 8. hodinu večer, kedy vám môže hroziť rušenie nočného pokoja. Pri nasadzovaní vnútornej jednotky nevzniká veľký hluk, tam sa len namontujú konzoly na stenu. No pri vonkajšej jednotke je potrebné urobiť prieraz cez stenu, ktorý má cca. 6 cm. Keď sa vŕta do betónu, montáž zaberie aj hodinu. Do tehly je to vyvŕtané za pár minút.

Ako prebieha samotná montáž?

Ako prvá prichádza na rad príprava miesta na vnútornú jednotku, ktorá sa osadí pomocou plechu (súčasť balenia) a konzol. Nasleduje prieraz cez stenu pre medené (CU) potrubie, kondenz a káble. Používajú sa dva druhy káblov – napájacie káble na napojenie jednotky do elektriny a komunikačné káble na komunikáciu vnútornej a vonkajšej jednotky. Ďalej sa natiahne trasa, čo znamená montáž líšt od vnútornej jednotky k vonkajšej (v panelákoch si ľudia väčšinou vyberajú natiahnutie trasy cez lišty a nie cez zasekanie do muriva, ktoré je zložitejšie a vyžaduje si menšie stavebné úpravy, napr. opätovné sadrovanie miesta, kde sa zasekávalo). Do líšt sa následne uloží CU potrubie. Až potom môžem zavesiť samotnú vnútornú jednotku  na pripravené konzoly a pripojiť ju na CU potrubie, kondenz a káble.

 

Takže, keď máme hotový interiér,  môžeme sa presunúť k vonkajšej jednotke, čomu predchádza vŕtanie prierezu do steny.

Správne. A nič nám nebráni namontovať vonkajšie konzoly, ktoré budú držať vonkajšiu jednotku takpovediac vo vzduchu. Vonkajšiu jednotku treba rovnako pripojiť na CU potrubie, káble a poprípade kondenz. Hovorím poprípade, pretože keď klimatizácia funguje ako chladenie, kondenz ide z vnútornej jednotky. Ale keď je nastavená na kúrenie, tak kondenz ide z vonkajšej jednotky. Preto niekedy v zime vidíte na vonkajších jednotkách ľad, lebo ľudia klimatizáciou prikurujú a voda, ktorá je odvádzaná von, pri nízkych teplotách zamŕza.

 

Vnútorná a vonkajšia jednotka sú osadené, medené potrubie je natiahnuté, miesto pre kondenz určené. Vyzerá to, že môžeme začať chladiť, resp. kúriť. Je teda ešte niečo, čo treba pred spustením urobiť?

 

Veľa ľudí si myslí, že toto je záverečná fáza, a preto sa púšťajú do montáže sami. Zabúdajú, resp. nevedia, že je potrebné vákuovanie vonkajšej jednotky – z vonkajšej jednotky sa musí odsať vzduch. Robí sa to pomocou manometra a vákuovej pumpy (pomerne drahá záležitosť). Vákuová pumpa sa nasadí na medené potrubie z vonkajšej strany a postupne sa z nej odsáva vzduch. Trvá to cca. 10 minút, no závisí od dĺžky trasy. Manometer pri tom ukazuje, koľko vzduchu je v potrubí.

Keď je vákuovanie ukončené, je potrebné skontrolovať, či niekde neuniká vzduch. Ak je všetko v poriadku, odpojí sa vákuová pumpa a otvoria sa ventily na vpustenie chladiva.

 

Tak teraz je už klimatizácia pripravená na prvé zapnutie?

Áno, zapojí sa do elektrickej siete a spustí sa do prevádzky. Klimatizácia sa môže začať hneď používať, pričom ja vždy klientom vysvetlíme, ako používať ovládač, pretože nie vždy je to intuitívne používanie.

 

Montáž klimatizácie vieme vykonať v najbližších voľných termínoch:

26.02.2024 Pondelok 08:15
27.02.2024 Utorok 08:00
27.02.2024 Utorok 12:30
28.02.2024 Streda 08:15
28.02.2024 Streda 12:30
29.02.2024 Štvrtok 08:30

údaje boli aktualizované 23.02.2024 10:13