Generálne opravy čerpadiel chladiaceho a vykurovacieho systému.

Máte vo vodnom systéme nainštalované obehové čerpadlá a dopravné čerpadlá pre zabezpečenie chodu chladiaceho systému (zdroj chladu / chiller)? Ak áno, zabezpečte im kvalitný servis, prípadne repas – generálnu opravu motorov, upchávok, centrovanie a vyváženie, opravu riadenia, frekvenčného meniča.

Obehové čerpadlá vo vodnom systéme so zdrojom chladu zabezpečujú práve správnu distribúciu vody, najmä medzi zdrojom chladu a kondenzátorom, prípadne medzi koncovými zariadeniami napríklad fancoilami, alebo podlahovými konvektormi. Ak sú čerpadlá dlhodobo namáhané a vystavené záťaži, ich ložiská sú opotrebené, majú väčší príkon a tým väčšiu spotrebu elektrickej energie, sú neefektívnejšie, ako keď boli nové.

Oprava elektromotora

Previnutie motorov pre vzduchotechniku a chladenie.

Ak je motor čerpadla zhorený, alebo jeho vinutie je prerazené, ešte stále nie je na vyhodenie. Jeho previnutie a generálna oprava vás stojí menej, ako výmena celého čerpadla.

Kontaktuje nás a spracujeme Vám cenovú ponuku na mieru, čo vaše čerpadlo, alebo motor potrebuje.

  • opravy elektromotorov – asynchrónnych NN nakrátko, krúžkových, jednosmerných
  • opravy čerpadiel – samo nasávacích, teplovodných

Vo všetkých uvedených oblastiach spolupracujeme s významnými výrobcami
(napr. SIEMENS, SIGMA, NAREX, TRIODYN, FIMER, LENZE, BOSCH, STIHL, MEZ, MAKITA a iné)

Obehové čerpadlá pre chiller

Servis elektromotorov vzduchotechniky a chladenia:

  • generálne opravy asynchrónnych, jednosmerných, krúžkových elektromotorov.
  • servis a opravy servopohonov.
  • prevíjanie statorov a rotorov.
  • prevíjanie transformátorov.

Servis čerpadiel chladiacich a vykurovacích systémov:

  • samonasávacie.
  • teplovodné.

Popri servise a opravách obehových čerpadiel chladenia a vykurovania a oprava motorov vzduchotechniky a ventilátorov sa naša firma zaoberá aj komplexnou údržbou systému chladenia a súčastí systému, ako sú napríklad expanzné nádoby, tlakové nádoby, úpravovne vody, výmena armatúr a prírub, výmena frekvenčných meničov, čistenie vodného systému, dodávkou a napustením glykolu, alebo inej látky pre ochranu pred mrazom.

Montáž klimatizácie vieme vykonať v najbližších voľných termínoch:

01.07.2024 Pondelok 08:00
02.07.2024 Utorok 08:00
03.07.2024 Streda 08:00
04.07.2024 Štvrtok 08:00
04.07.2024 Štvrtok 12:00
05.07.2024 Piatok 08:30

údaje boli aktualizované 19.06.2024 09:02