Oprava klimatizácie.

Oprava klimatizácie. Vec ktorú môžu popri používaní klimatizácie potrebovať všetci. Medzi najčastejšie závady klimatizácií, ktoré je nutné riešiť s odborníkom, je kvapkajúca klimatizácia, zlý odvod kondenzátu, únik chladiaceho média a porucha kompresora zariadenia, čo sa najčastejšie prejaví zhadzovaním ističa.

Opravujeme všetky značky a všetky typy klimatizácií.

Poskytujeme záručné a pozáručné opravy všetky značiek klimatizácií a klimatizačných zariadení (záručné opravy iba na nami nainštalovaných zariadení). Opravy sú vykonávaná našimi pracovníkmi.

Nahlásenie poruchy zariadenia môžete na telefónnom čísle 0910 270 187, alebo cez kontaktný formulár. 

Vždy je klimatizácia opraviteľná.

Každá klimatizácia je opraviteľná, no nie vždy je oprava rentabilná. Ak je na klimatizácii drobná závada, ktorá nevyžaduje výmenu nákladného náhradného dielu, vždy doporučujeme jej opravu a tým znižujeme počet elektro odpadu, ktorý vzniká pri výmene zariadenia. Pri väčších a rozsiahlejších poškodeniach je nutné rozmyslieť si, či je oprava rentabilná, aký je vek zariadenia, aká je spoľahlivosť zariadenia a aký prínos pri drahšej oprave prinesie zariadenie pre užívateľa.

Oprava klimatizácie je nutnosť, najmä v čase prebiehajúcej klimatizačnej sezóny, pretože zariadenia sú zväčša plno vyťažené. Klimatizácie sú elektro spotrebiče, ktoré majú mnoho dynamických prvkov, a tie sú stále v pohybe a s meniacimi sa teplotami a meniacim sa tlakom v zariadení je veľká pravdepodobnosť, že sa v čase mimo záručnej doby zariadenie poškodí. Vtedy je potreba vykonať odbornú opravu, aby sa predišlo opakovaniu poruchy zariadenia.

Sme certifikovaná firma pre nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6(3), č. 321/2012 Z.z. § 5(1) a, c, d, e.

Opravy VRV a zdrojov chladu.

Vykonávame opravy aj väčších zariadení ako sú VRV jednotky a zdroje chladu (chillery). Poskytujeme havarijnú dobu nástupu na opravu do 24 hod. resp. 48 hodín (pre zmluvných zákazníkov).

 

Montáž klimatizácie vieme vykonať v najbližších voľných termínoch:

08.08.2024 Štvrtok 08:30
09.08.2024 Piatok 12:30
12.08.2024 Pondelok 08:30
13.08.2024 Utorok 08:30
13.08.2024 Utorok 12:30
14.08.2024 Streda 08:30

údaje boli aktualizované 16.07.2024 16:08