Zabezpečuje vo vašej vzduchotechnike spätné získavanie energií rotačný rekuperátor? Postarajte sa aj vy o neho. Vďaka rotačnému rekuperátoru získavame teplo, chlad, alebo vynaloženú energiu naspäť a tým šetríme finančné prostriedky, ktoré vieme vynaložiť na iný účel.

Rotačný rekuperátor

je rotačné koleso, z pravidla z hlinníku, alebo iného materiálu, ktoré ľahko nadviaže na seba teplo, alebo chlad. Vo vzduchotechnike zabezpečuje veľmi dôležitú úlohu, kedy odpadový napríklad vyhriaty vzduch, ktorý by sme už inak nevyužili, odovzdá teplo rekuperátoru a rekuperátor odovzdá získané teplo privádzanému čerstvému vzduchu.


Dlhé roky praxe …

za nás hovoria, že máme veľké skúsenosti v tejto oblasti. Naše rozsiahle práce na rotačných rekuperátoroch presiahli číslo 200. A tých menších prác je niekoľkonásobne viac. Zabezpečujeme kompletný servis v oblasti rotačných rekuperátorov, generálne opravy a havarijné opravy, servis a údržbu, dodávky a montážne nových rotačných rekupertárov do priemeru rotačného kolesa 6 metrov, výmenu stredových osí a nábojov, výmenu ložísk, remeňov, prevodoviek, repas motorov, snímačov, výmenu frekvenčných meničov a ovládacích prvkov, výmenu neefektívnych a zničených rotačných rekuperátorov za nové, vrátane výmeny domového osadenia rekuperátora a úpravy vzduchotechniky. Takže kompletný servis.

Veľmi dôležité je pre rotačný rekuperátor jeho centrovanie a precíznosť pri práci. Rekuperátor pri väčších rozmeroch a zlej odvedenej práci bude rýchlo znehodnotený pre použitie spätného získavania tepla a financie, ktoré mali byť usporené, budú musieť byť použité pri opravách rekuperátora, alebo jeho výmene. Preto zvážte, komu prenecháte starostlivosť o toto efektívne zariadenie.

Staráme sa:

Rotačné rekuperátory značky Klingenburg Rotačné rekuperátory Enventus Rotačné rekuperátory Rototherm

… a veľa iných svetoznámych značiek.

HOVAL, WOLFESLSCHNEIDER, ROTARY X-CHANGER, WING, HIDRIA

Rotačné rekuperátory, ich výmeny a opravy zabezpečujeme aj pri nesegmentových rotoroch, nerozoberateľných rotoroch, ťažko dostupných miestach, extrémnych podmienkach a to po celej Slovenskej republike.

Použitie náhradných dielov, je vždy zabezpečené iba v najvyššej kvalite. Ložiská používame iba od spoločnosti SKF, INA. Pri nedostupnosti ložísk od vybraných výrobcov nahradzujeme ložiskami od kvalitného výrobcu FBJ. Pre dlhú výdrž zariadenia a 100% chod je potrebné dbať na kvalitu dielov.

 

 

Servis rotačných rekuperátorov vám zabezpečíme od najmenších možných rozmerov vyrobeného rekuperátora po veľké, niekoľko metrové rekuperátory.
Tieto zariadenia sa nachádzajú vo vzduchotechnických jednotkách napríklad v obchodných domoch, obchodných centrách, administratívnych budovách, priemyselných a výrobných halách, ale aj v menších vzduchotechnických zariadeniach, ktoré obsluhujú napríklad reštaurácie, bary, hotely a iné.

Vieme Vám zabezpečiť havarijný servis, záručný a pozáručný servis rotačných rekuperátorov, pretože tieto zariadenia potrebujú, aby sa o ne niekto postaral. Preto sme tu my, aby sme prebrali vaše starosti na nás.

História a priebeh bez konkrétnych mien ….
Prvé skúsenosti s rotačnými rekuperátormi máme od roku 1998, vtedy ešte naša spoločnosť Euroklíma, s.r.o. neexistovala.
Od 2004 sme pracovali pre nemenovanú veľkú Slovenskú fabriku v Bratislave, ktorá patrí medzi najväčších zamestnávateľov.
Postupne nás začali oslovovať aj iné fabriky a firmy, ktoré používajú tieto zariadenia. Zabezpečovali sme im servis, výmenu zariadení, opravy.
Od 2008 sme svoje pôsobenie preniesli aj na iné kraje Slovenska
V roku 2012 sme začali servisovať niekoľko obchodných centier v Bratislave.
Od roku 2014 zabezpečujeme havarijný servis a údržbu vo väčšej fabrike na východnom Slovensku, konkrétnejšie Košice.
Rok 2020 je pre nás už 22. rok skúseností.

Ak sa chcete s nami spojiť, požite kontaktný formulár, alebo nám zavolajte +421 910 270 187, alebo +421 903 474 449

Čistota rotačného rekuperátora vám zabezpečí ochranu pred poškodením rotora, pretože tlak vzduchu vyvíjaný na znečistenú plochu rotora rekuperátora môže zariadenie skrížiť, zadrieť ložiská, poškodiť os rotora, alebo obmedziť prietok vzduchu.

Ak cez rotačný rekuperátor neprúdi toľko vzduchu, ako je projektovaný, môže to spôsobiť nadmernú spotrebu elektrickej energie a menšiu výmenu vzduchu v obsluhovanej miestnosti.

V tepelnom rotačnom výmennú odvádzaný vzduch odovzdáva teplo rotoru, ktorý zúžitkované teplo odovzdá privádzanému chladnému vzduchu a tým ho predohreje. V takto prípade nie je nutné čerstvo privádzaný vzduch toľko zohrievať.
Platí to aj pri opačnom systéme a to pri chladení, kde odvádzaný už chladný, alebo vyklimatizovaný vzduchu odovzdáva chlad rotoru.Vetranie veľkých plôch, ako sú výrobné haly. Každá prevádzka, ktorá je zameraná na výrobu má inštalovanú vzduchotechniku pre úpravu a prepravu vzduchu, či už z hygienických noriem, alebo z technických noriem, napríklad odvetranie konkrétneho výrobného zariadenia. Rotory sú nainštalované priamo vo vzduchotechnických jednotkách a vo väčšine prípadoch sú riadené integrovaným systémom vzduchotechnickej jednotky, alebo nadradeným systémom.

Preventívne prehliadky vám pomôžu odhaliť závadu na zariadení. V rámci západného Slovenska Vám vykonáme preventívnu prehliadku zdarma a navrhneme, čo treba na zariadení vykonať.

Montáž klimatizácie vieme vykonať v najbližších voľných termínoch:

01.07.2024 Pondelok 08:00
02.07.2024 Utorok 08:00
03.07.2024 Streda 08:00
04.07.2024 Štvrtok 08:00
04.07.2024 Štvrtok 12:00
05.07.2024 Piatok 08:30

údaje boli aktualizované 19.06.2024 09:02